Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat

Descripció
Sol·licitud de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona jurídica que realitzi aquest tipus de transport i que tingui el seu domicili al municipi.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

  • CIF de l'entitat.
  • DNI de la persona representant legal de l'entitat.
  • Permís de circulació.
  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Per a la RENOVACIÓ de la targeta cal afegir als documents anteriors fotocòpia de la targeta caducada.
  • En cas de sol·licitud de DUPLICAT amb motiu de robatori o pèrdua de la targeta cal afegir als documents anteriors la denúncia presentada.

 

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
La targeta d'aparcament caducarà als deu anys de la seva concessió o bé en el termini que hi hagi indicat a la pròpia targeta.
El termini màxim de resolució i notificació d'aquesta sol·licitud és de quatre mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics