Vida Laboral

Els informes de vida laboral contenen informació respecte les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics