Volant - Certificat domiciliari (col·lectiu de domicili)

Descripció
És el document que informa de totes les persones que figuren empadronades en un domicili, independentment de l’existència de vincle familiar, o no, entre elles. Malgrat que el padró d'habitants no acredita convivència, és també denominat "certificat de convivència".

Qui ho pot demanar?
La persona interessada, amb la documentació acreditatitva de la seva identitat (DNI, passaport, NIE).

On es pot tramitar?

  •  Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
  •  Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de representant si és necessari. 

Com es pot demanar?

  • Us podeu adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana un cop sol·licitada la cita prèvia i, en el cas del volant d'empadronament, us serà lliurat al moment. Si es tracta de certificats, es poden recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana dins el termini d'una setmana. 
    També podeu sol·licitar el vostre volant o certificat de forma telemàtica i rebreu una notificació electrònica (el tindreu sempre disponible a la vostra carpeta ciutadana per descarregar-lo les vegades que necessiteu).

Observacions

  • Per la majoria de tràmits de l'Ajuntament i d'altres administracions amb el volant és suficient (molt més ràpid de generar), malgrat que moltes vegades l'anomenen certificat.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics