Volant - Certificat domiciliari (col·lectiu de domicili)

Descripció
És el document que informa de totes les persones que figuren empadronades en un domicili, independentment de l’existència de vincle familiar, o no, entre elles. Malgrat que el padró d'habitants no acredita convivència, és també denominat "certificat de convivència".

Qui ho pot demanar?
La persona interessada, amb la documentació acreditatitva de la seva identitat (DNI, passaport, NIE).

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

 

Observacions
Els volants es facilitaran automàticament (si es fa la sol·licitud presencialment) o en un breu període de temps (si es demana per via telemàtica). Els certificats, en canvi, triguen més, ja que requereixen la tramitació d'un expedient. Per a la majoria de tràmits de l'Ajuntament i d'altres administracions, el volant és suficient, malgrat que moltes vegades l'anomenen certificat.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics