Volant individual d'empadronament on-line

El volant d'empadronament és un document de caràcter informatiu en relació amb la residència i el domicili habitual d'una persona resident en el municipi. El lliurament d’aquest document és immediat, doncs amb certificat digital es pot generar directament a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Habitualment és acceptat per a la majoria de tràmits en els que es requereix acreditació de la residència i del domicili habitual.

 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada, amb el certificat digital acreditatiu de la seva identitat (eDNI, idCat, targeta CatCert).

 

On es pot tramitar?

- A través de la seu electrònica, tràmit "Volant individual on-line", amb el botó "Generar el Volant d'empadronament individual on-line".

 

Com validar el volant d'empadronament on-line

A través del servei de Verificació de Volants d´Empadronament  es podrà verificar la validesa del document que posseeix, mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès al mateix.

 

Taxa o Preu públic