Informació sobre càrrecs electes i personal

Informació sobre normes i institucions municipals

Informació comptable i pressupostària

Informació sobre la gestió de recursos municipals

Informació sobre organització i patrimoni

Informació sobre contractes, convenis i subvencions

 • 32. Contracte majors i menors formalitzats

 • 34. Subvencions atorgades: convocatòries i resolucions

 • 35. Convenis formalitzats

 • 36. Cost i característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació

Informació sobre el municipi

Informació sobre la participació ciutadana

 • 44. Informació sobre el Reglament de Participació Ciutadana

 • 45. Directori d'entitats i associacions del municipi

 • 46. Instruments de consultes/participació sobre temes d'interès local

 • 47. Resultats de les consultes/participació sobre temes d'interès local

 • 48. Cartes de Serveis

 • 49. Instruments de valoració dels serveis per presentar queixes o suggeriments

 • 50. Resultats de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments

 • 51. Dret d'accés a la Informació Pública

 • 52. Informació periòdica de les peticions i resolucions de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública