5à Edició Mimó Work Market

Hora: 15:30 h
Lloc: IES Jaume Mimó