Audiència ciutadana

Hora: 17h
Lloc: Sala de plens