Cita concertada amb ciutadà/ana

Hora: 13 h

Lloc: Alcaldia