Cita telemàtica concertada amb ciutadà/ana

Hora: 9 h

Lloc: Alcaldia