Concert de l'Orquestra Prometida a l'envelat

Hora: 19h
Lloc: Parc Xarau