Consell Assessor Territorial

Reunió telemàtica amb tots els Municipis i Consells Comarcals de la nostra demarcació territorial 

Hora: 15 h