Consell d’Administració de l’IMPSOL

Reunió telemàtica del Consell

Hora: 11:00 h