Consell d’Administració de l’IMPSOL

Hora: 11:00 h

Lloc: seu Àrea Metropolitana de Barcelona