Consell d'alcaldies del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Sessió ordinària del Consell d’Alcaldies 

Hora: 16:00 h

Lloc: seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental