Agenda Politica

dilluns, 24 gener 2022

9:00

Reunió periòdica setmanal telemàtica

Hora: 9:00 h

 

dilluns, 24 gener 2022

9:30

Reunió periòdica setmanal telemàtica

Hora:  9:30 h

 

dilluns, 24 gener 2022

13:30

Reunió telemàtica. L'alcalde es reuneix amb les i els portaveus dels grups municipals presents al consistori.
Hora: 16 h
Periodicitat: mensual