Agenda Politica

dilluns, 18 desembre 2023

9:00

Reunió periòdica setmanal
Hora: 9:00 h
 

dilluns, 18 desembre 2023

9:30

Reunió periòdica setmanal 
Hora: 9.30 h

dilluns, 18 desembre 2023

12:30

Reunió periòdica setmanal

Hora: 12:30h

Lloc: Alcaldia

dilluns, 18 desembre 2023

13:30

L'alcalde es reuneix amb les i els portaveus dels grups municipals presents al consistori.

Hora: 13:30 h

Periodicitat: mensual