Entrevista amb estudiants universitaris UAB

Hora: 13 h
Lloc: Despatx Alcaldia