Junta de Govern Local

Reunió periódica setmanal 
Hora: 9:00h
Lloc: Sala de plens