Junta de Portaveus-Comissions Informatives

Reunió telemàtica amb periodicitat mensual
Hora: 13:30 h