Junta de Portaveus Ple

Reunió telemàtica. L'alcalde es reuneix amb les i els portaveus dels grups municipals presents al consistori.
Hora: 13:30 h
Periodicitat: mensual