Junta del Govern Local

Hora: 9h
Lloc: Sala de plens