Junta portaveus Ple

L'alcalde es reuneix amb les i els portaveus dels grups municipals presents al consistori.
Hora: 13:30 h
Periodicitat: mensual