Presentació als Instituts del projecte “Cerdanyola Talent Factory”

Hora: 10:30 h

Lloc: Teate Ateneu