Trobada amb alumnes de l'escola La Sinia

L'alcalde i el regidor d'Educació es trobaran amb un grup d'alumnes de 3r de primària
Hora: 9:30 h