Campanya d’accions solidàries en suport a la població afectada pel conflicte a Ucraïna

Facilito les següents dades per tal d’incloure l’activitat proposada a la Campanya d’accions solidàries impulsada pel Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat amb el suport de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

 

Dades de Contacte
Activitat
Protecció de dades

D’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, la persona que envia aquesta sol·licitud dóna lliurement el seu consentiment per a què l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès tracti les dades incloses en la mateixa.  Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Les persones interessades podran exercir, en relació a les seves dades personals, els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, de supressió, de limitació del tractament i de portabilitat. Per exercir aquests drets cal adreçar-se, mitjançant petició formal, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès, o través de la Seu Electrònica allotjada a www.cerdanyola.cat). Tant per exercir els drets esmentats com per qualsevol altra qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals aportades, és possible adreçar-se a la persona Delegada de Protecció de Dades municipal (al correu electrònic dpd@cerdanyola.cat). Finalment, també és possible presentar reclamacions a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (podeu consultar com fer-ho a la web www.apdcat.cat).

L’Ajuntament es compromet a fer un ús lícit i legítim de les dades subministrades en aquesta sol·licitud i utilitzar-les únicament per aquesta finalitat.  Les dades es guardaran únicament durant el temps necessari o, quan sigui el cas, durant el que disposi la normativa aplicable.