Delegat de Protecció de Dades

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha designat un delegat de protecció de dades (DPD), d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).

El DPD és la persona encarregada de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades en l'organització municipal, aquesta nova figura forma part de la plantilla de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Contacta mitjançant correu electrònic al delegat de protecció de dades