Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les condicions d'ocupació de la via pública amb terrasses per part dels establiments de restauració amb finalitat lucrativa"

El passat dia 24 de novembre de 2024 es va aprovar inicialment en sessió ordinària del Ple de la Corporació l'Ordenança reguladora de les condicions d'ocupació de la via pública amb terrasses per part d'establiments dedicats a la restauració amb finalitat lucrativa.

Al preàmbul de l’Ordenança s’indica els motius pels quals es considera necessària l'aprovació d’una nova ordenança atès que l’actual regulació de l’ocupació de la via pública amb terrasses dels establiments de restauració es troba als articles 62 i 63 de l’Ordenança de Via pública i medi ambient, de 16 de març de 1995. Aquests preceptes resulten obsolets, deficients i difícilment aplicables als espais de la ciutat. En alguns casos els preceptes no son aplicables, provocant supòsits que resten sense cobertura normativa generant inseguretat jurídica a la persona interessada i a la ciutadania en general

Per altra banda, amb aquesta ordenança es pretén garantir el compliment de la llei de sanitat, en especial en referència a la prohibició de fumar dins els establiments i també la llei d’accessibilitat pel que fa als espais que han de garantir la mobilitat i accessibilitat dels ciutadans, per aquest motiu s’ha considerat necessària una revisió que permeti disposar d’una normativa actualitzada i que pugui fer front a les necessitats dels ciutadans de Cerdanyola del Vallès, adaptada a la realitat sòcio-econòmica i a la normativa tant a nivell estatal com autonòmic.

L’objectiu es aconseguir una regulació d’aquesta matèria més actualitzada, més justa, detallada, accessible i entenedora per a la ciutadania en general i, en especial per als establiments de restauració regulant les condicions d’ocupació temporal de la via pública per les terrasses vinculades als establiments d’hostaleria, amb la finalitat de permetre als ciutadans poder gaudir dels carrers, de les places i dels espais públics durant tot l’any, fent compatible l’activitat econòmica amb el respecte més curós amb la convivència ciutadana, el dret al descans dels ciutadans i la voluntat d’aconseguir un equilibri entre els usos, objecte i elements que intervenen en l’ocupació de l’espai públic.

Durant el termini de 30 dies hàbils, fins el dia 20 de gener de 2023, resta exposada al públic a fi que es puguin presentar al·legacions per la seva aprovació definitiva.

 

Fase: 
Exposició pública
Aprovacio inicial: 
dijous, 24 novembre, 2022
Aprovacio provisional: 
dijous, 24 novembre, 2022
Alegacions: 
Si
Proposta d'Ordenança Reguladora

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública