Espai Familiar

Espai de joc on reforçar el vincle entre infant i adult, una oportunitat per compartir l’experiència d’educar.

Està enfocat a infants de 0 a 6 anys acompanyats d’un adult (pare, mare, avi/a...), els quals sempre formen part de l’activitat. Requereix d’una matrícula i una quota mensual (veure fulletó informatiu).

Horari de matí: de dilluns a dijous de 10.00h a 12.00h

Horari de tarda: dilluns, dimarts i dijous de 17.00h a 19.00h

Què trobaran els infants?

 • Espai de joc segur i adaptat a les seves necessitats, segons el desenvolupament de cada infant.
 • Materials i joguines adaptades.
 • Espai de socialització amb altres infants i treball d’hàbits.

I les famílies...

 • Programació mensual d’activitats amb sentit educatiu i metodologia lúdica.
 • Suport, recolzament i assessorament pedagògic.
 • Propostes de xerrades, conferències i tallers sobre temes d’interès.

Podem diferenciar les següents activitats

 • Espai Nadó
 • Espai Familiar Matí
 • Espai Familiar Tarda

Contacte

Programa Espai Familiar curs 2023/24 

 

Els dilluns al matí, de 10.00h a 12.00h, es reserva la sessió per als més petits de la casa, els infants de 0-1 anys.

Durant la sessió, l'educadora facilitarà material adaptat a les edats i necessitats dels infants, a més de fomentar un espai segur de cura tant pels infants, com per les persones adultes que els acompanyen.

Les activitats d'Espai Familiar Matí es realitzen de dimarts a dijous de 10.00h a 12.00h

Durant la sessió, l'educadora programarà diferents activitats i facilitarà material adaptat a les edats i necessitats dels infants, a més de fomentar un espai segur de cura tant pels infants, com per les persones adultes que els acompanyen.

Les activitats d'Espai Familiar Tarda es realitzen de dimarts a dijous de 17.00h a 19.00h

Durant la sessió, l'educadora programarà diferents activitats i facilitarà material adaptat a les edats i necessitats dels infants, a més de fomentar un espai segur de cura tant pels infants, com per les persones adultes que els acompanyen.

Inici del període d'inscripcions del curs 2023-2024: 18 de setembre (matrícula oberta fins final de curs)

Matrícula curs 25€

Quota mensual espai familiar

 • 1 matí/tarda a la setmana 14€
 • 2 matí/tarda a la setmana 26€
 • 3 matí/tarda a la setmana 36€
 • 4 matí/tarda a la setmana 48€

Les inscripcions es poden fer de forma presencial o correu electrònic.

A més...

 • Les quotes es paguen a principi de cada mes a través de domiciliació bancària, i en cap cas s’accepten pagaments en efectiu.
 • El retorn de rebuts comportarà un cost extra.
 • En les inscripcions realitzades de l’1 al 20 de cada mes es cobrarà matrícula (25€), i la quota del mes en qüestió i aquelles inscripcions realitzades del 21 al 31, es cobrarà la matrícula i el mes següent.
 • Els dies que a l'Espai no hi ha activitat no es poden recuperar, ni fer un canvi de dia. La quota del mes serà la mateixa.

DOCUMENTACIÓ

Per realitzar una inscripció us haureu d’adreçar a l’equip, de forma presencial (en horari d’oficina), per correu electrònic (espaiinfantil@cerdanyola.cat) o per telèfon 673624530.

Haureu d’omplir la inscripció, en la que haureu d’aportar les dades del compte bancari i aportar la següent documentació:

 • Fotografia de carnet, de l’infant
 • Targeta sanitària de l’infant (cara frontal)
 • Cartilla de vacunació de l’infant
 • Fotocòpia DNI de pare/mare/ tutor-a legal (2 cares)

Durant el curs l'infant es pot donar de baixa sempre que es necessiti, no obstant això, ha d'informar a la coordinadora màxim el dia 20 del mes anterior a la baixa i firmar el paper de baixa, si no es realitza d'aquesta forma, s'haurà d'abonar el mes següent.

Si l'infant es dona de baixa podrà donar-se d'alta, dins del mateix curs, quan ho torni a voler/necessitar sense pagar un altre cop la matrícula, sempre i quan hi hagi plaça al grup o activitat que es vulgui realitzar.

ENTRADES I SORTIDES

Per seguretat dels infants, la porta d'entrada només estarà oberta de 17.00h a 17.30h i fins l'horari de sortida (19.00h) no es tornarà a obrir.

De forma excepcional podrem obrir i tancar portes de 17.30h a 18.30h, a partir d'aquesta hora, la porta romandrà tancada fins finalitzar la sessió.

L'Espai Familiar, també programa activitats gratuïtes i obertes a la població, aquest curs diferenciem:

 • Acompanyament al joc lliure

Dimarts 23 de gener de 17.00h a 18.30 h

Com acompanyar les nostres criatures, a través del moviment lliure i les cures quotidianes, entenent l'infant com una persona capaç i competent

 • Com acompanyem les rabietes

Dimarts 19 de març de 17.00h a 18.30h

Com acompanyem les rabietes o rebequeries del i les nostres filles, tenint en compte les seves necessitats i el seu malestar emocional en aquests moments.

 • Deslletar respectuosament

Dijous 16 de maig de 17.00h a 18.30h

Espai segur i sense judicis on coneixerem tipologies de deslletament respectuós, així com estratègies per fer-ho amb la major calma possible i el paper del pare o parella.

RESERVA DE PLAÇA

De forma presencial o trucant al 677871403.

No s'admeten reserves a través de WhatsApp, Instagram o correu electrònic, qualsevol reserva a través d'aquestes vies no serà admesa.

PERÍODE DE RESERVA

 • Acompanyament al joc lliure: del 15 al 19 de gener
 • Com acompanyem les rabietes: de l'11 al 15 de març
 • Deslletar respectuosament: del 7 al 10 de maig