Enllaços

La pestanya Enllaços vol recollir les principals webs d’estadística i estudis que considerem d’interès per a Cerdanyola de diferents nivells territorials (municipal, metropolità, català, estatal, i europeu) i àmbits temàtics.

 

Projecte "Perfil de la ciutat"

El Projecte “Perfil de la ciutat” consisteix en la col·laboració tècnica, metodològica i de recerca d’una sèrie d’ajuntaments, a través de les seves àrees de Promoció Econòmica i, més concretament, dels seus Observatoris Socioeconòmics. Actualment està format per 13 ajuntaments, tot i que resta obert a la participació d’altres ciutats mitjanes.

Col.laboració que té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per a mesurar la qualitat de vida i benestar de les ciutats, és a dir, dels seus ciutadans.

 

IDESCAT. Institut Català d'Estadística 

 

INE. Instituto Nacional de Estadística

Instruccions per a la consulta del padró continu a l'INE:

  • Cerdanyola del Vallès respon al codi 08266.
  • Actualment hi ha un únic Districte 01.
  • Les unitats territorials més petites són les seccions censals, fins a la 038. A tall d'exemple, el codi  “0826601035” correspon a Cerdanyola 08266, districte 01 i secció censal 035.
  • Aquest matís és rellevant perquè si el fitxer que es baixa de l'INE es filtra per seccions censals s'han de triar les que corresponen a tota la ciutat, és a dir, des de la0826601001 fins a la 0826601038.

 

HERMES (Diputació de Barcelona). Informació estadística local

Instruccions per a la consulta a HERMES:

  • HERMES està configurat en 4 grans blocs: Informes, Indicadors, Dades municipals i Dades provincials. Aquesta informació està organtizada per àmbits territorials: municipis, comarques, província,...
  • Per accedir a la informació sobre Cerdanyola, s'ha d'entrar primer a "Selecció per territoris" ( a l'esquerra del menú d'inici ), escollir l'opció municipi i després Cerdanyola de Vallès.
  • Una vegada s'ha escollit l'opció territorial, cal triar una de les seccions següents:  Informes, Dades municipal o Indicadors.

 

Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental té com a missió analitzar, facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutadania, institucions i representants polítics, especialment, en els àmbits i polítiques públiques en què l’administració intervé.

 

AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona

L'àrea metropolitana de Barcelona és una de les més poblades d'Europa i la componen 36 municipis. Té urbanitzat el 48 % dels 636 km2 que constitueixen el seu territori. La resta està ocupada per 25 km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals.

 

SIMBA. Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona

Sistema d’indicadors metropolitans i base de dades d'estudis confeccionats per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Unió Europea