Què és l'Observatori?

 
L'Observatori de Ciutat s'estructura en 4 apartats:

  • Indicadors: dades provinents de diverses fonts ordenades per anys (sèries temporals)
  • Informes i estudis: sobre la ciutat i/o sectors de la població, que han estat confeccionats o encarregats pels diferents serveis municipals i per la resta d'institucions públiques en els darrers anys. Aquest estudis es troben ordenats per blocs temàtics i per any de realització
  • Enllaços: principals webs d'interès relacionades amb informació estadística sobre la ciutat
  • Dades històriques de les eleccions: informació específica sobre els darrers processos electorals

 
Consulta els indicadors més importants de la ciutat de Cerdanyola a la plataforma IDDIGO.