Pla especial urbanístic per incrementar el nombre d'establiments admesos d'una nau en zona industrial (22a)

Fase: 
Exposició pública
Aprovacio inicial: 
dimecres, 21 abril, 2021
Alegacions: 
Si

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública