Projecte de reurbanització de l'entorn del pavelló de Can Xarau (exp. 126/2017/020)

Projecte de reurbanització de l'entorn del pavelló de Can Xarau (exp. 126/2017/020)

Fase: 
Documents aprovats definitivament
Aprovacio inicial: 
dimecres, 19 desembre, 2018
Aprovacio definitiva: 
dimecres, 20 febrer, 2019
Alegacions: 
No
Memòria i plànols

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública