Projecte de reurbanització de l'entorn del pavelló de Can Xarau

Projecte de reurbanització de l'entorn del pavelló de Can Xarau

Fase: 
Exposició pública
Aprovacio inicial: 
dimecres, 19 desembre, 2018
Alegacions: 
No
Memòria i plànols

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública