Projecte executiu d'obres de reparació dels desperfectes que contempla l'auditoria tècnica del PEM Guiera (exp. 126/2017/012)

Projecte executiu d'obres de reparació dels desperfectes que contempla l'auditoria tècnica del PEM Guiera (exp. 126/2017/012)

Fase: 
Documents aprovats definitivament
Aprovacio inicial: 
dimecres, 27 desembre, 2017
Aprovacio definitiva: 
dimecres, 28 febrer, 2018
Alegacions: 
No

Torna al llistat de documents en tràmit d'informació pública