Verificació de documents electrònics

 

Mitjançant el següent enllaç es poden validar els documents expedits per l'Ajuntament de Cerdanyola que han estat signats electrònicament.

El procediment és molt senzill i es detalla a continuació:

1-. Introduïr als camps que hi ha a continuació el codi de validació amb format XXXXX-XXXXX-XXXXX que apareix al document en qüestió.

2.- Prèmer el botó de "Verificar", i tot seguit apareixerà el resultat de la verificació