Nits d'Estiu Jove

Fes clic a la imatge de l'activitat a la qual vols assistir per apuntar-te. Dins del formulari hi ha una breu descripció de l'activitat. Les activitats estan adreçades a joves adults d'entre 17 i 29 anys. Recorda llegir l'apartat d'Indicacions per al desenvolupament de la programació Nits d'Estiu Jove que hi ha a sota. Aforament molt limitat. SI AL FINAL NO POTS ASSISTIR avisa'ns per poder cedir la plaça. Si s'escau l'organització pot demanar el DNI/NIE de les persones inscrites.

 

Activitats coneixem els dijous:

     

 

 

Activitats Gastro els dimecres:

     

 

 

Espectacles:

         

 

Per tal de garantir la vostra seguretat i seguint les normatives sociosanitàries, abans de realitzar cap activitat de la programació Nits d’estiu jove, caldrà complir amb els següents requisits:

  • En entrar al recinte on es realitza l’activitat rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
  • En accedir al recinte de l’activitat el personal municipal us mesurarà la temperatura corporal.
  • És obligatori l’ús de mascareta dins del recinte de l’activitat.
  • Cal mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres de distància interpersonal.
  • S’han d’atendre en tot moment les indicacions del personal municipal o de qui imparteixi el taller o activitat.
  • Només podrà accedir al recinte on es desenvolupa l’activitat la persona que s’hagi inscrit al curs o taller.
  • Tot i la inscripció, tenen preferència les persones joves entre 17 i 29 anys de Cerdanyola del Vallès també inscrites.

Les dades incloses en aquesta sol·licitud són necessàries per a l’adequat desenvolupament de les activitats de la programació Nits d’estiu jove 2021. D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El titular dóna el seu consentiment exprés pel tractament d’aquestes dades i la seva possible cessió a les empreses que gestionen algunes de les actuacions previstes, però únicament pel desenvolupament de la programació d’estiu jove o per altres qüestions que es desprenguin de les competències municipals. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i en tot moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.