Projecte +17

El projecte +17 comprèn la franja d’edat d’entre 17 a 29 anys,  encara que  som flexibles amb l’edat del jove o adult sobretot si el que aporta al Casal afavoreix al col·lectiu jove.

El projecte es divideix en tres eixos diferenciats, que a la pràctica són transversals:

1. El primer eix és el “d’emprenedoria social”, mitjançant aquest eix, incentivarem al jovent a generar teixit mitjançant la seva capacitació tant personal com col·lectiva amb l’objectiu de l’emancipació social.

Aquest eix es subdivideix en tres accions que són; el treball per comissions, el suport a les iniciatives tant d’entitats juvenils com de grups informals i persones a nivell individual, també la cessió de material i d’espais que esdevenen grups autogestionants.

 

2. El segon eix és la “Capacitació personal”, mitjançant el qual omplim de sentit la resta d'eixos, ja que formant als i les joves participants del projecte, garantim les bases de coneixement per a construir un col·lectiu empoderat i estable amb possibilitats de realitzar canvis socioculturals al nostre territori. A través dels tallers organitzats pel dinamitzador atraiem als joves al casal i de la mateixa manera a coneixer el projecte. Tanmateix al coneixer els joves podem detectar interessos per crear nous tallers o necesitats per derivar-los als agents del territori.

En l'apartat “Teixit associatiu i territorial”, es dissenyaran les línies generals per a treballar conjuntament amb els diferents agents i serveis de la ciutat, per tal de construir una xarxa sociocultural extensa d’intercanvi i creació.

 

3. El tercer eix és el de “Cultura i creativitat”, és aquí on fem l’aposta de vehicular el creixement personal i col·lectiu a través de les diferents arts i cultures. La “programació d’una oferta cultural i artística estable i d’intercanvi creatiu” així com implementarem la “dinamització dels bucs d’assaig i del buc multimèdia”.

És un espai d'acollida d'inquietuds, on donem al jovent (ja sigui de manera individual o en grup)  una resposta al que podria ser l'inici d'un projecte. Oferim acompanyament tècnic personalitzat per a la redacció del projecte, suport econòmic i material, cessió d'espais i difussió del mateix. Només donarem suport a totes aquelles iniciatives que tinguin com a objectiu la promoció de l'àmbit juvenil de Cerdanyola del Vallès, és a dir que mantindran un feed-back amb el Casal Joves. Fotos: Block Party Cerdanyola vol. 1. Iniciativa desenvolupada al casal del joves.