Projecte d'obres de conservació i manteniment de la urbanització dels carrers de Sant Martí i de Sant Ramon des del passeig de Cordelles fins el carrer d'Anselm Clavé (exp. 126/2018/012)

Projecte d'obres de conservació i manteniment de la urbanització dels carrers de Sant Martí i de Sant Ramon des del passeig de Cordelles fins el carrer d'Anselm Clavé (exp. 126/2018/012)

Projecte d'obres de substitució del clavegueram i reurbanització de l'àmbit definit pel carrer de Santa Marcel·lina i el seu entorn, fase I (exp. 126/2017/008)

Projecte d'obres de substitució del clavegueram i reurbanització del carrer de Santa Marcel·lina entre el Pg. Cordelles i el c. de Sant Daniel -fase I (exp. 126/2017/008)