Volant individual d'empadronament on-line

El volant d'empadronament és un document de caràcter informatiu en relació amb la residència i el domicili habitual d'una persona resident en el municipi. El lliurament d’aquest document és immediat, doncs amb certificat digital es pot generar directament a través de la seu electrònica de l'ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Habitualment és acceptat per a la majoria de tràmits en els que es requereix acreditació de la residència i del domicili habitual.

 

Qui ho pot demanar?

Accessibilitat

Aquest lloc web ha adquirit el compromís de garantir l`accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans en compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, per als llocs web de les Administracions Públiques.

El lloc web ha estat creat en funció de les pautes d`accessibilitat a les contingudes proporcionades per la WAI (Web Accesibility Initiative) organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium), per informar, investigar i fomentar el treball en l`accessibilitat web.