Estudi del Comerç urbà a Cerdanyola del Vallès

Estudi del comerç a Cerdanyola del Vallès

L'objectiu d'aquest estudi, entre d'altres, ha estat fer un anàlisi dels principals hàbits de compra i consum tant de la població resident com de la no resident, així com detectar les necessitats de la seva població i analitzar quina és l'oferta comercial de la ciutat.

Enllaç a l'estudi