Oferta Pública


Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 17 places d’Agents de la Policia Local.
Convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de treball de Secretaria d'Alcaldia per lliure designació

Convocatòria de concurs de mèrits i oposició per a la provisió definitiva del lloc de treball d'Administratiu al Servei de ContractacióConvocatòria NP05/2019 Bases de selecció per a la contractació de 4 Tècnics d'Ocupació