Oferta Pública d'Ocupació de Cerdanyola Promocions Municipals S.L.U