Newsletter

Amb aquest butlletí digital "periòdic" us volem mantenir actualitzats sobre les dades i la informació generada des de la secció de planificació estratègica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

Aquest butlletí es divideix en 5 punts:

  • Apunts de la ciutat. 
  • Ciutat en progrés. 
  • Punt de llibre. 
  • Notes de ciutat. 
  • La dada. 

Newsletter febrer 2018

Newsletter octubre 2017

Newsletter juliol 2017