Què és l'Observatori?

Benvingudes i benvinguts a la pàgina web de l'Observatori de ciutat de Cerdanyola del Vallès.

Ens complau compartir amb vosaltres la posada en marxa del projecte Observatori de la ciutat dins del web municipal, el qual s’ha endarrerit més del compte per motius diversos.

Inicialment l’hem ordenat en 4 apartats o pestanyes: Indicadors, Informes i estudis, Enllaços i Dades històriques d'eleccions. Òbviament aquest és un projecte en construcció i hi anirem afegint nous apartats i més continguts als apartats actuals.

La pestanya Indicador recull actualment una sèrie de taules amb dades provinents de fonts diverses ordenades per anys (sèries temporals). Successivament anirem ampliant i actualitzant aquests indicadors. Val a dir quela participació del nostre municipi en el projecte Perfil de la ciutat des de finals del 2015 ha tingut molta importància per al desenvolupament d'aquesta web.

L'apartat Informes i Estudis recull els estudis sobre Cerdanyola i/o sectors de població que han estat confeccionats o encarregats pels diferents serveis municipals i altres institucions públiques en els últims anys. S’han ordenat per blocs temàtics i l'any de realització.

La pestanya Enllaços vol recollir i introduir les principals webs d’interès relacionades amb informació estadística i d’altres sobre diversos observatoris de ciutat.

Per últim, l’apartat de Dades històriques d'eleccions recull la informació sobre els processos electorals en format pdf o dades obertes.

Moltes gràcies per la vostra atenció.