Enllaços

Aquesta pestanya vol recollir les principals pàgines web, tant d'estadística com d'estudis, que considerem d'interès per a Cerdanyola del Vallès. Aquestes pàgines poden ser de diferents àmbits temàtics i vistos des de diferents nivells territorials (municipal, metropolità, català, estatal i europeu). 

 

 • Projecte "Perfil de Ciutat". 

El projecte "Perfil de Ciutat" consisteix en la col·laboració d'una sèrie d'ajuntaments en les tasques tècniques, metodològiques i de recerca a través de les seves àrees de Promoció Econòmic i, més concretament, dels seus Observatoris Socioeconòmics. 

Aquesta col·laboració té com a objectiu desenvolupar i aplicar eines, metodologies i indicadors tècnics per a mesurar la qualitat de vida i el benestar de les ciutats i els seus ciutadans. 

 

 • Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

L'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental té com a missió analitzar, facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutadania, institucions i representants polítics, especialment, en els àmbits en què l'administració intervé. 

 

 • Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

L'Àrea Metropolitana de Barcelona la componen 36 municipis i és una de les més poblades d'Europa. Té urbanitzat el 48% dels 636km2 que constitueixen el seu territori. La resta està format per 25km de platges i més de 25.000 hectàrees de zones naturals. 

 

 • Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA)

SIMBA és el sistema d'indicadors metropolitans i la base de dades dels estudis confeccionats per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

 

 • HERMES (Diputació de Barcelona)

Instruccions per a la consulta:

 • Cal seleccionar l'indicador que es vol consultar, i una vegada dintre cal seleccionar l'any de consulta i buscar les dades corresponents a Cerdanyola, ja que a la taula sortiran tots els territoris de la provincia de Barcelona. 

 

 

Instruccions per a la consulta del padró continu a l'INE:

 • A Cerdanyola del Vallès li correspon el codi 08266
 • Actualment hi ha un únic districte (Districte 01)
 • Les unitats territorials més petites són les seccions censals fins a la 038.
  • el codi (0826601035) correspon a Cerdanyola "08266", districte 1 "01" i secció censal "035". 
 • El fitxer que es pot descarregar es filtra per seccions censals i s'han de triar les que corresponen a tota la ciutat, es a dir, des de la 0826601001 fins a la 0826601038.