Alta, baixa o modificació de dades del Registre Municipal d'Associacions Ciutadanes

Descripció

Alta, baixa o modificació de dades del Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes.

Aquest Registre permet a l’Ajuntament conèixer el teixit associatiu de la ciutat.

Normalment, per poder participar en les convocatòries de subvencions adreçades a les associacions de la ciutat normalment cal que les entitats sol·licitants estiguin prèviament registrad

Qui ho pot demanar?
Qualsevol associació o entitat de la ciutat (de veïns, cultural, recreativa, esportiva, juvenil, de gent gran, de cooperació internacional...)

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?

Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació

Per donar-se d’alta:

  •  Acta fundacional de l’associació.
  •  Estatuts.
  •  Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat o Resolució d’inscripció equivalent.
  •  Targeta d’Identificació Fiscal.
  •  Certificat dels components de la Junta Directiva
  •  Programa Anual d’Activitats
  •  Certificat del nombre de Socis

Per donar-se de baixa:

  •  Acta de l’assemblea en la qual es va acordar la dissolució de l’associació o la decisió de donar-se de baixa del Registre. Com a alternativa, certificat emès pel/per la Secretari/ària de la Junta de l’Entitat amb el vist-i-plau del/de la President/a amb la decisió esmentada.

Per modificar alguna dada:

  •  La documentació que acrediti les modificacions concretes que es volen fer.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics