Sol·licitud Genèrica

Descripció
Presentació de peticions diverses mitjançant document de sol·licitud adreçat a l'ajuntament.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona ja sigui particular, entitat o persona jurídica.

On es pot tramitar?
A la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online".

Documentació
Sol·licitud emplenada i signada per la persona interessada.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
A la sol·licitud cal exposar els fets o antecedents i formular amb claredat el contingut de la vostra sol·licitud.
Les sol·licituds iniciades mitjançant un representant han de venir acompanyades de l'autorització corresponent (pot emprar-se el document adjunt "Autorització de Representant" que trobareu a l'apartat de documents relacionats) juntament amb els originals dels documents d'identitat.
 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics