Oferta Pública


Convocatòria per a la provisió de 3 places d’Agents de la Policia Local.- Codi P01/2021 AGENT/LLIURE -


Convocatòria per a la provisió, en comissió de serveis, del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Comerç (Promoció Interna)

Convocatòria PLLT02/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Tècnica de Llicències

Convocatòria PLLT01/2022 per a la provisió definitiva del lloc de treball de cap de Negociat de Promoció Econòmica

Convocatòria PLLT03/2022 per a la provisió del lloc de treball de director/a de l'Escola Municipal de Música AulosConvocatòria lloc de treball Tècnic/a mitjà/ana informàtica, en comissió de serveis

Convocatòria de proves selectives NP03/2022 Treballador/a Social

Convocatòria PLLT04/2022 per a la provisió definitiva, per concurs de mèrits, del lloc de treball de cap de CPS de Benestar Social

Convocatòria PLLT05/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de Responsable de Programes de Tresoreria

Convocatòria PLLT06/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Administrativa d'Espais PúblicsConvocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei dels Serveis Econòmics i Financers

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei del Servei de Promoció Econòmica


Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei d'Urbanisme
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XV Tècnic/a mitjà/ana especialista (amb funcions relacionades amb la gent gran)

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei del Servei de Promoció Econòmica

Convocatòria PLLT01-2021 per a la provisió del lloc de treball de cap de Servei d'Espai Públic per Lliure designació
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)

Convocatòria PLLT 04-2020, per a la provisió del lloc de treball de cap de Secció Administrativa d'Alcaldia per Lliure Designació

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'Inspector/a de la Via Pública pel sistema de concurs de mèrits (Promoció interna)

Convocatòria de proves selectives NP01/2020 Tècnic/a superior especialista dinamitzador/a de patrimoni


Convocatòria de proves selectives NP04/2020 Tècnic/a superior especialista
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 (Borses de Treball)Lloc de Treball Cap de Secció de Llicències d'Obres i Disciplina UrbanísticaConvocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX VI - Educador/a Social
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX X Enginyer/a tècnic/aConvocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XV Tècnic/a mitjà/ana especialista (amb funcions relacionades amb la gent gran)

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XVI Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb immigració i cooperació al desenvolupament)


Convocatòria per ocupar temporalment el lloc de treball de cap d'equip de gestió de Recursos Humans (Promoció interna)

Convocatòria PLLT3/2020 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció Tècnica de Planejament del Servei d'Urbanisme per lliure designació


Convocatòria P05/2019 de proves selectives de dues places de Tècnic/a superior especialista en Dret (TAG i TAE).

Convocatòria de proves selectives NP04/2020 Tècnic/a superior especialista


Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 6 places d’Agents de la Policia Local. CP1-AGENT/MOB

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL - CP1-AGENT/LLIURE - per a la provisió d'11 places d’Agents de la Policia Local.


LLOC DE TREBALL INTERVENTOR/A