Oferta Pública

 

Podeu consultar tota la informació dels processos d'estabilització que es convoquin al següent enllaç:

Processos d'estabilització

 

Els processos selectius de provisió de llocs de treball apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

Veure l'Oferta Pública  

 

Podeu consultar tota la informació dels processos selectius que es convoquin al 2023 en el següent enllaç:

Veure l'Oferta Pública 2023

 

Els processos selectius de provisió de llocs de treball apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria PLLT01/2023 lloc de treball cap de secció de Protecció Civil, per lliure designació

Anunci del Consorci Urbanístic del Centre Direccional

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball, en comissió de serveis, d'Inspector de la Policia Local


Convocatòria P01/2023 - 3 places de caporal/a de la Policia Local, en torn de promoció interna

Convocatòria per a la provisió de 3 places d’Agents de la Policia Local.- Codi P01/2021 AGENT/LLIURE -


Convocatòria per a la provisió, en comissió de serveis, del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Comerç (Promoció Interna)

Convocatòria PLLT02/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Tècnica de Llicències

Convocatòria PLLT01/2022 per a la provisió definitiva del lloc de treball de cap de Negociat de Promoció Econòmica

Convocatòria PLLT03/2022 per a la provisió del lloc de treball de director/a de l'Escola Municipal de Música Aulos
Convocatòria lloc de treball Tècnic/a mitjà/ana informàtica, en comissió de serveis


Convocatòria PLLT04/2022 per a la provisió definitiva, per concurs de mèrits, del lloc de treball de cap de CPS de Benestar Social

Convocatòria PLLT05/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de Responsable de Programes de Tresoreria

Convocatòria PLLT06/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Administrativa d'Espais Públics

Convocatòria PLLT07/2022 per a la provisió definitiva del lloc de treball d'Inspector/a de la via pública

Convocatòria procés selectiu NP04/2022 Tècnic/a mitjà/ana informàtic/aConvocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei dels Serveis Econòmics i Financers

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei del Servei de Promoció Econòmica


Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei d'Urbanisme
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XV Tècnic/a mitjà/ana especialista (amb funcions relacionades amb la gent gran)

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)
Convocatòria per a la provisió del lloc de treball en comissió de serveis, de cap de Servei del Servei de Promoció Econòmica

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)

Convocatòria PLLT 04-2020, per a la provisió del lloc de treball de cap de Secció Administrativa d'Alcaldia per Lliure Designació

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball d'Inspector/a de la Via Pública pel sistema de concurs de mèrits (Promoció interna)

Convocatòria de proves selectives NP01/2020 Tècnic/a superior especialista dinamitzador/a de patrimoni


Convocatòria de proves selectives NP04/2020 Tècnic/a superior especialista
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 (Borses de Treball)Lloc de Treball Cap de Secció de Llicències d'Obres i Disciplina UrbanísticaConvocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX VI - Educador/a Social
Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX X Enginyer/a tècnic/aConvocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XV Tècnic/a mitjà/ana especialista (amb funcions relacionades amb la gent gran)

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XVI Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb immigració i cooperació al desenvolupament)


Convocatòria per ocupar temporalment el lloc de treball de cap d'equip de gestió de Recursos Humans (Promoció interna)

Convocatòria PLLT3/2020 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció Tècnica de Planejament del Servei d'Urbanisme per lliure designació


Convocatòria P05/2019 de proves selectives de dues places de Tècnic/a superior especialista en Dret (TAG i TAE).

Convocatòria de proves selectives NP04/2020 Tècnic/a superior especialista