Oferta Pública

 

Podeu consultar tota la informació dels processos selectius que es convoquin al 2023 en el següent enllaç:

Veure l'Oferta Pública 2023

 

Us recordem que per particicipar en el qualsevol procés selectiu es necessari fer el pagament de l'Autoliquidació. 
Aquest procés genera un document de pagament (en format pdf, amb la referència i codis de barres corresponents) per tal de fer el pagament de la taxa del procés selectiu ja sigui via passarel·la de pagament amb el banc o amb la seva impressió  per tal de fer el pagament en el propi banc. 
Per realitzar l'Autoliquidació  s'ha de fer amb el següent enllaç:  https://www.cerdanyola.cat/autoliquidacio 

 

Els processos selectius de provisió de llocs de treball apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

Convocatòria PLLT01/2023 lloc de treball cap de secció de Protecció Civil, per lliure designació

Convocatòria per a la provisió de 3 places d’Agents de la Policia Local.- Codi P01/2021 AGENT/LLIURE -


Convocatòria per a la provisió, en comissió de serveis, del lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana de Comerç (Promoció Interna)

Convocatòria PLLT02/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Tècnica de Llicències

Convocatòria PLLT01/2022 per a la provisió definitiva del lloc de treball de cap de Negociat de Promoció Econòmica

Convocatòria PLLT03/2022 per a la provisió del lloc de treball de director/a de l'Escola Municipal de Música Aulos
Convocatòria lloc de treball Tècnic/a mitjà/ana informàtica, en comissió de serveis


Convocatòria PLLT04/2022 per a la provisió definitiva, per concurs de mèrits, del lloc de treball de cap de CPS de Benestar Social

Convocatòria PLLT05/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de Responsable de Programes de Tresoreria

Convocatòria PLLT06/2022 per a la provisió definitiva, per lliure designació, del lloc de treball de cap de Secció Administrativa d'Espais Públics

Convocatòria PLLT07/2022 per a la provisió definitiva del lloc de treball d'Inspector/a de la via pública

Convocatòria procés selectiu NP04/2022 Tècnic/a mitjà/ana informàtic/a