Oferta Pública

Lloc de Treball Cap de Secció de Llicències d'Obres i Disciplina Urbanística


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX I Auxiliar d'Educació Especial (Vetllador/a)

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX III Tècnic/a Especialista d'Educació Infantil


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XII Professor/a Superior de Música dif. Instruments

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 6 places d’Agents de la Policia Local. CP1-AGENT/MOBLLOC DE TREBALL INTERVENTOR/A