Oferta Pública

Lloc de Treball Cap de Secció de Llicències d'Obres i Disciplina Urbanística

Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XII Professor/a Superior de Música dif. Instruments

Convocatòria Provisió Lloc de Treball Regent/a Mercats (Promoció interna)

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 6 places d’Agents de la Policia Local. CP1-AGENT/MOB

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL - CP1-AGENT/LLIURE - per a la provisió d'11 places d’Agents de la Policia Local.


LLOC DE TREBALL INTERVENTOR/A