Oferta Pública


Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 6 places d’Agents de la Policia Local. CP1-AGENT/MOB

Convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de treball de Secretaria d'Alcaldia per lliure designació


LLOC DE TREBALL INTERVENTOR/A