Oferta Pública

Lloc de Treball Cap de Secció de Llicències d'Obres i Disciplina Urbanística

Convocatòria Provisió Lloc de Treball Regent/a Mercats (Promoció interna)Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX X Enginyer/a tècnic/a


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XIII Tècnic/a mitjà/ana especialista (funcions relacionades amb polítiques d'igualtat)


Convocatòria de proves selectives NP07/2019 - ANNEX XV Tècnic/a mitjà/ana especialista (amb funcions relacionades amb la gent gran)

Convocatòria de proves selectives NP01/2020 Tècnic/a superior especialista dinamitzador/a de patrimoni

Convocatòria per ocupar temporalment el lloc de treball de cap d'equip de gestió de Recursos Humans (Promoció interna)

Convocatòria PLLT3/2020 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció Tècnica de Planejament del Servei d'Urbanisme per lliure designació

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL, per a la provisió de 6 places d’Agents de la Policia Local. CP1-AGENT/MOB

Convocatòria P02/2019 AGENT POLICIA LOCAL - CP1-AGENT/LLIURE - per a la provisió d'11 places d’Agents de la Policia Local.


LLOC DE TREBALL INTERVENTOR/A