Oferta Pública


Convocatòria Pllt06/2018 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció Administrativa del Servei de Contractació i Compres per lliure designació

Convocatòria Pllt04/2018 de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a de Gestió adscrit al Servei de Contractació i Compres

Convocatòria Pllt03/2018 de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de Director/a de l'Escola Municipal de Música "Aulos"

Convocatòria Pllt02/2018 per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció administrativa del servei d'Urbanisme per lliure designació