Alta per naixement

Descripció
Nova inscripció en el padró municipal d’habitants del municipi per naixement. Aquestes altes són comunicades, mensualment, per l'INE segons les dades facilitades pel Registre Civil. També es pot fer la gestió pel pare o la mare de la persona nounada.

Qui ho pot demanar?
Els progenitors del nadó o el seu tutor/a legal.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Ptge. Ajuntament s/n).

Com es pot demanar?
Caldrà que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i en sol·liciteu l'alta aportant la documentació indicada.

Documentació

  •  Original del llibre de família on consti la inscripció en el Registre Civil de l'infant.
  •  Original del DNI del pare/mare que fa el tràmit.

Taxa o Preu públic
El tràmit és gratuït.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics