Cessió de vehicle per a la seva baixa i destrucció

Descripció
Cessió de vehicle particular a l’ajuntament per a la seva baixa i desballestament.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona resident al municipi que essent propietària d'un vehicle vulgui donar-lo de baixa.

On es pot tramitar?
Al dipòsit municipal de vehicles situat a l'avinguda del Parc Tecnològic, 14 (centre autoritzat de tractament de residus).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud de baixa del vehicle (facilitada al dipòsit municipal en el mateix moment de fer la cessió del vehicle) i aportar la documentació que s'indica.
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant els documents de la sol·licitud.

Documentació

  • Fitxa tècnica del vehicle.
  • Permís de circulació del vehicle.
  • Original i fotocòpia del DNI del/s propietari/s del vehicle.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

 

Observacions
Els telèfons del dipòsit municipal són: 619 451 971 i 93 580 88 63.
Serà expedit un certificat de destrucció del vehicle.
Si no hi ha cap impediment, el mateix centre comunicarà la baixa del vehicle a la Prefectura de Trànsit i posteriorment farà arribar a l'interessat un certificat de baixa emès per la Prefectura.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics