Comunicació de dades de creditors

Descripció
Comunicació a l’Ajuntament per tal que es paguin les factures i/o certificacions per adquisició de bens i serveis mitjançant abonament en compte bancari, o bé per notificar un canvi d'entitat o de número de compte.

Qui ho pot demanar?
El/la titular o el seu/la seva representant legal.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Documentació
Fotocòpia del CIF/NIF - si el tràmit es fa presencialment.

Taxa o Preu públic
Tràmit gratuït.

Observacions
Les dades es consideraran vàlides a efectes d’ordenació de pagaments fins que no es comuniqui la baixa o qualsevol modificació.

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics