Declaració responsable d'activitat per a establiments alimentaris - Sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Establiments Alimentaris

Descripció
El Registre Municipal d’Establiments Alimentaris és el cens municipal dels diferents establiments de l’àmbit alimentari ubicats a Cerdanyola del Vallès, obligatori en compliment de la normativa vigent.
Aquest Registre s’adreça als de l'àmbit del comerç minorista local i als de la restauració col·lectiva comercial.
Els establiments alimentaris que ja disposaven d’autorització sanitària municipal seran inscrits automàticament i no cal que facin aquest tràmit.

Qui l'ha de demanar?
Els titulars d’establiments alimentaris minoristes d'àmbit local que comencin de nou una activitat d’aquest tipus, la modifiquin, tramitin un canvi de nom o que hagin obertel seu establiment amb posterioritat a la derogació de la figura de l’autorització sanitària de funcionament.

A efectes d’aquest Registre s’entén per establiment alimentari algun dels següents negocis:

  • Menjars preparats: bar, bar-restaurant, restaurant, sala banquets, menjars preparats per emportar, establiments de temporada (guinguetes), etc.
  • Carn i derivats: carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, obrador, etc.
  • Peix i derivats: peixateria, bacallaneria (pesca salada), etc.
  • Pa i pastisseria: fleca o forn, pastisseria, obrador, xurreria, etc.
  • Vegetals i derivats: fruiteria i verdures, encurtits, venda de llegums cuits, etc.
  • Polivalents: congelats, queviures, super/hipermercats, sala màquines expenedores, etc.
  • Altres: oueria, gelateria/orxateria, herbodietètica, parafarmàcia, màquina de venda de llet, cereals/farines, xocolata, café, te, infusions, lleteria, celler, formatgeria, pastes alimentoses, llaminadures, torrons, mel i melmelades, molins oli amb botiga, etc.

Per qualsevol consulta, la persona interessada pot adreçar-se a la Secció de Salut Pública (Àrea d’Atenció a les Persones, Av. Espanya, 6C, Baixos) o trucant al telèfon 93 580 88 88, extensió 3730.

On es pot tramitar?
A l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Com es pot demanar?
Presencialment. Cal emplenar i signar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l'Ajuntament (OAC).
Telemàticament. Clicar sobre el botó "Fer el tràmit Online" adjuntant el document de la sol·licitud.

Quins establiments alimentaris NO han de sol·licitar inscripció en aquest registre?
Cal recordar que tots els establiments de tipus alimentari han d'estar registrats en el registre oficial que els correspongui. A títol d’exemple es relacionen els tipus d’establiments que no s’han de registrar en el Registre Municipal d’Establiments Alimentaris indicant en quin han de fer-ho.

S'han de donar d'alta en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) del Departament de Salut de la Generalitat:

Els menjadors col·lectius socials (centres educatius, llars d’infants, centres sanitaris, centres assistencials o residencials, residències de gent gran, centres penitenciaris, allotjaments infantils i juvenils i menjadors laborals).

Les empreses de distribució d’aigua mitjançant cisternes mòbils.

Els establiments que elaboren menjars preparats en cuines pròpies per transportar-los a menjadors col·lectius o a esdeveniments i celebracions públiques.

Les empreses de restauració sense instal·lacions pròpies que preparen menjars en instal·lacions de menjadors col·lectius socials o per a col·lectivitats en esdeveniments públics.

Les plataformes de distribució de supermercats o hipermercats.

Els establiments minoristes que subministrin a altres minoristes i superin els criteris de marginalitat i territorialitat.

Altres tipus de negocis o empreses s'han de donar d'alta en el Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos (RGSEAA) del Ministerio de Sanidad, o, si son productors primaris, en altres Registres. 

Taxa o Preu públic
D'acord amb la normativa fiscal.

 

Torna al Catàleg de Tràmits Electrònics